Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Farmakom e-Fatura Portal

ISO27001

FARMAKOM, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;


  1. Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

  2. Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

  3. Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  4. Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

  5. Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

  6. Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

  7. İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

  8. Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

  9. Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı


taahhüt eder...
KVK Politikası Aydınlatma Metni Çerez Politikası
Bu site en az 1024x768 çözünürlükte IE8+ ile görüntülenebilir - Copyright 2023 © Farmakom A.Ş.