1.                 TARAFLAR

1.1- SAĞLAYICI :

Ünvanı: Farmakom Eczane Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres Birlik Mah. 398. Sok. No:30/1 06610 Çankaya /ANKARA

1.2 ALICI :

Adı/Soyadı/Ünvanı : YAYLACIK ECZANESİ / ECZ.AYSEL ÖZEKİN / 16049897778

Adresi : YAYLACIK MH. DÜZKÖY CD.K AKÇAABAT AKÇAABAT Trabzon
Telefon : 904622275456

2.                 TANIMLAR

 

2.1. Uzak Bağlantı: Bir bilgisayarın başındayken farklı bir konumdaki başka bir bilgisayara (uzak bilgisayar) bağlanabilmek, tüm uygulama, dosya ve ağ kaynaklarını kullanabilmektir.

2.2. Network Ağı: Bir veya birden fazla bilgisayarın; dosya ve veri alış verişi yapabilmesi için sorunsuz şekilde birbirine bağlanarak (eczanede) oluşturduğu yapıya denir

2.3. Farmakom Eczane Programı Güncel Versiyonu: SAĞLAYICI’nın içinde bulunulan takvim yılında ait güncelleme satın alan eczanelerin kullandığı Farmakom Eczane Programına gönderdiği yazılım güncellemesidir.

2.4. Farmakom Destek Paketi: Farmakom Eczane Programının Sistem (Pc) üzerinde altyapı yeterliliği sınırları çerçevesinde, sorunsuz ve/veya verimli çalışabilmesine yönelik ihtiyaçları gidermek için satılan hizmet/destek paketi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, SAĞLAYICI tarafından uzak bağlantı ve/veya telefon aracılığı ile sunulan Farmakom Eczane Programı ile dolaylı ancak direkt ilgili olmayan destekten, ALICI’nın faydalanması koşullarının ve buna ilişkin ödeme yükümlülüklerinin belirlenmesi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasından ibarettir.

4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET

SAĞLAYICI, çoğunlukla uzak bağlantı ve/veya telefon aracılığı ile ya da manyetik ortamda yazılı olarak, gerekli olduğu ve izin verildiği ölçüde ALICI’nın bilgisayarına ve/veya ilgili donanımına uzaktan erişim yöntemi ile Farmakom Eczane Programının o sistemde çalışmasını kısmen ya da tamamen önleyen ve/veya engelleyen nedenleri ya da çalışma sırasında kullanılan çevre birimlerinin sorunlarını tespite, gerekirse ortadan kaldırmaya yönelik destek hizmetleri sağlayacaktır.

ALICI, sahibi ve kullanmakta olduğu donanım üzerindeki Farmakom Eczane Programının Çalışmasına ilk kurulum hariç olarak, sonrasında Farmakom Eczane Programının çalışmasına olumsuz etki eden, işletim sistemi ayarlarının düzenlenmesi, kurulu veya kısmen kurulu ya da kaldırılmış yazılımların/uygulamaların Programa olumsuz etkisinin giderilmesi veya olumlu etki edeceklerin kurulması ve/veya kullanıma uygun hale getirilmesi veya ilk satış/kurulum dışındaki Farmakom Eczane Programı Kurulumu, sistem, network ağı ve çevrebirimlerinin eklenmesi, değiştirilmesi ya da oluşturulması çerçevesinde; Farmakom Eczane Programının Sistem üzerinde çalışabilmesine yönelik ihtiyaçlar için uzaktan destek yöntemi ile çözümlenebilecek nitelikteki, öncelikle telefon aracılığı ya da uzak bağlantı kurularak direkt ve/veya SAĞLAYICI web sitesinde belirtilen mail adresleri ile SAĞLAYICI’ya ulaşarak kendisine yazılı (mail) bilgi verilmesini isteyebilecektir.

SAĞLAYICI danışmanları,  ALICI ile arasındaki ilk temas anında, desteğin gerekli olup olmadığı, zamanlaması, destek için kullanılacak uygulama yazılımlarının gerekliliği, sistemdeki varlığı, versiyonlarının yeterliliği vb. değerlendirmeler yaparak, hangi zamanda hangi yöntem ve/veya yöntemlerle (Telefon Desteği, Uzak Görsel Bağlantı, Uzak Dosya Bağlantısı, Yazılı Bilgilendirme, Program Kullanıcı Arayüzüne Bilgi gönderme, SMS mesajı vb.) desteğin başlayacağına ve/veya süreceğine karar verecek, durumu ALICI’ya özetle bildirecek ve uygulayacaktır. ALICI kendi yorumu veya durum değerlendirmesi sonucunda desteği ve/veya bilgi almayı yönlendiremez, yönetemez. ALICI destek yöntemlerinden (Telefon, Uzak Bağlantı, Çevrimiçi ve/veya mail) sadece biri ile kendisine destek verilmesi talebinden bulunamaz. Yöntem ve zamanlama konusunda SAĞLAYICI Danışmanlarının kararları kesindir.

ALICI bilgisayar ortamında SAĞLAYICI danışmanları ile çevrimiçi olarak da yazışabilecektir. Destek süresince uygulamalar SAĞLAYICI danışmanları tarafından yapılacaktır. SAĞLAYICI danışmanlarının gerekli görmesi ve yönlendirmesi ile destek uygulamalarını tamamen, kısmen, ya da aralıklarla ALICI’nın kullanması SAĞLAYICI danışmanları tarafından istenebilecektir.

ALICI tarafından SAĞLAYICI’ya önceden doğru bilgi verilmesi, ALICI’nın bilgisayar/ilgili donanımın kullanımına yatkın olması ve gerektiğinde yapılacak yönlendirmeleri doğru şekilde tatbik etmesi, SAĞLAYICI’ya yardımcı olması, ALICI’nın ilgili donanımı içindeki verilerin (data) yedeğini almış olması gerekmektedir. Bu hususlardaki sorumluluk ALICI’ya ait olup aksi durum Sözleşme’nin ihlali sayılacaktır.

ALICI’nın SAĞLAYICI’ya ilettiği ihtiyacı ve/veya problemi yerinden destek gerektiren nitelikte olup olmadığına SAĞLAYICI danışmanı karar verecek, yapılması gerekenler açıklandıktan sonra tekrar destek talebinde bulunulması ALICI’dan istenecektir.

SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetler bakımından TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VEYA ŞARTI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA DOLAYLI OLARAK İFADE EDİLMİŞ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA ŞART BULUNMAMAKTADIR.

SAĞLAYICI hizmetlerinin kapsamı (Sözleşme Konusu); mücbir sebepler, teknolojik gereklilikler, her türlü destek (Telefon Desteği, Uzak Görsel Bağlantı, Uzak Dosya Bağlantısı, Yazılı Bilgilendirme, Program Kullanıcı Arayüzüne Bilgi gönderme, SMS mesajı vb.) altyapılarının herhangi bir nedenle kullanılamıyor olması ve/veya kanuni hallerde, SAĞLAYICI’nın tek taraflı tasarrufuna bağlı olarak ve herhangi bir bildirime konu edilmeksizin değiştirilebilir ve/veya kaldırılabilir.

5. SÖZLEŞME KOŞULLARI

5.1. ALICI, www.farmakom.com.tr  internet sitesinde ve Farmakom Eczane Programı (Güncel Versiyon) içindeki Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış Farmakom Uzaktan Destek Hizmeti Sözleşmesi’ni okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.2. ALICI, sözleşme konusu hizmetlerden yaralanırken, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmeyi, aksi durumda şahsen sorumlu olacağını kabul etmiştir.

5.3. ALICI, Sözleşme konusu hizmeti satın almak için, Farmakom Eczane Programını (Güncel Versiyon) kullanıyor ve “Farmakom Destek Paketi” satın almış olmalıdır.

5.4. ALICI, sözleşmenin kabulü tarihinden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SAĞLAYICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve hizmetin kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir. ALICI’ya fatura iletilmiş ise, ilgili faturanın aslının SAĞLAYICI’ya geri gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir.

5.5. ALICI, destek talebi ile SAĞLAYICI’ya her ulaştığında uzaktan bilgisayara bağlantı veya telefonla bilgilendirme sırasında destek başına geçen süre 15 (onbeş) dakikadan az olsa bile, 15 (onbeş) dakika olarak destek paketi zamanından düşülecektir. 15 (onbeş) dakikayı aşan destek süreleri de 15 (onbeş) dakikanın katları şeklinde olacaktır. Diğer bir deyişle ALICI satın aldığı Destek Paketinin her bir saati için SAĞLAYICI ile en az 1 (bir) en çok 4 (dört) defa Uzak Bağlantı ve/veya telefon görüşmesi yapabilecektir.

5.6. İşbu Sözleşme kapsamındaki destek hizmetinin uzaktan erişim ile alınabilmesi için gerekli teknik altyapıya (donanım, lisans(yazılım, güvenlik vs), hızlı internet bağlantısı vb.) sahip olunması, kullandığı sistemin güvenliğinin bulunması, kendi sistemindeki bilgilerin yedeklerinin alınması ALICI sorumluluğundadır. Bu nedenle SAĞLAYICI, ALICI’nın kullandığı sistemin güvenli ve/veya yeterli olmamasından, herhangi bir suretle oluşabilecek veri, işlev ve benzeri kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

5.7. ALICI, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifası için gerekli olan uzaktan erişim, ilgili donanımın işlerliği için SAĞLAYICI tarafından lüzumsuz görülen öğelerin/dosyaların silinmesi, sisteme müdahale, çevrimiçi yardımı başlatma, paylaşıma açma, yükleme yapma, konfigürasyon, ek yazılımlar kullanma ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilen ihtiyacın karşılanması için gerekli tüm yetkileri SAĞLAYICI’ya vermiştir.  Yukarıda sayılan hallerde oluşacak ek maliyetleri karşılamayı ALICI peşinen kabul etmiş sayılır. Her türlü destek sırasında kullanılan çözüm, yazılım, uygulama, yamaların, bunlara ve işletim sistemine yapılan ayarların sonucunda oluşan işlev eksikliğinin sorumluluğu SAĞLAYICI’ya yüklenemez. Bu tür sonuçlar için ALICI’nın yerinden destek alması SAĞLAYICI tarafından istenebilir ve mali sonuçları da ALICI tarafından karşılanır.

5.8. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin verildiği esnada internette herhangi bir nedenle kesinti olması nedeniyle hizmetin kesintiye uğramasından SAĞLAYICI sorumlu olmayacaktır.

5.9. ALICI’nın talep ettiği uzaktan destek hizmeti, yasaların izin verdiği hususlarla sınırlı olacak, ALICI herhangi bir şekilde yasalara, genel ahlak kurallarına aykırı bir hususa ilişkin destek talep etmesi mümkün olmayacaktır. ALICI’nın SAĞLAYICI bilgisi olmadan almış olduğu uzaktan destek hizmetini bu türde yasaya aykırı bir şekilde kullanmış olmasından tamamen ALICI sorumlu olacak, bu hususta SAĞLAYICI’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, ilgili zarar ALICI’ya rücu edilecektir. Bu anlamda 5651 Sayılı Kanunundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi de ALICI sorumluluğunda olacaktır.

5.10. SAĞLAYICI ilgili yasalarda öngörülen sınırlar çerçevesinde telefon görüşmeleri, uzak bağlantı kayıtları ve yazılı destek kayıtlarını tutabilecektir.

5.11. SAĞLAYICI, satın alınan paket isimleri, içerikleri ve bedelleri ile bilgileri SAĞLAYICI’nın web sayfasında ve Farmakom Online! Eczane Programı arayüzü üzerinden duyurarak değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

6. MALİ HÜKÜMLER

ALICI tarafından seçilen Hizmetin türü, miktarı, destek başına oluşacak sürelerin hesaplanması satış bedeli gibi ayrıntılar www.farmakom.com.tr sayfasında ve Farmakom Online! Eczane Programı Kullanıcı Arayüzünde belirtilecek, ALICI sözleşmeyi onaylamakla bu hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

7. SAİR HÜKÜMLER

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

SAĞLAYICI tarafından hizmetlerin verilmesi esnasında üretilen her tür çözüm, yazılım ve bunlarla sınırlı olmasızın fikri mülkiyet konusu olan tüm eserlerin fikri mülkiyet dahil tüm hakları SAĞLAYICI’ya aittir. ALICI, SAĞLAYICI’nın önceden yazılı iznini almaksızın SAĞLAYICI’nın ismini, logosunu, ticari unvanını, markalarını kullanamaz.

7.2. Kapsam Dışı Hizmetler

Onarım hizmetleri, olağanüstü durum (disaster recovery) hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışındaki tüm hizmetler kapsam dışıdır.

7.3. Tanıtım Amaçlı veya Deneme Amaçlı Hizmetler

SAĞLAYICI dönem dönem web sitesi üzerinden tanıtım yahut deneme amaçlı hizmetler sunabilecektir. ALICI’nın bu hizmetleri kullanması şartları da, web sitesinde açıkça belirtilmiş istisnalar hariç olmak üzere, işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

7.4. Gizlilik

Taraflar İşbu Sözleşme kapsamında diğer tarafın kayıtlarıyla, hizmetleriyle, ürünleriyle, mali kayıt ve defterleriyle ve faaliyetleriyle ilgili bilgilerin ve karşılıklı olarak gizli addedilen diğer bilgilerin gizli olduğunu ve üçüncü kişilere (kişi, kurum, kuruluş, firma şirket v.b.) ifşa yasağına tabi olduğunu,söz konusu bilgileri gizli tutmayı,geçerli kanunlar gerektirmedikçe hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli tedbirleri almayı,bu yükümlülüklere kendi personeli veya sair ilgili kişilerinde uymasını sağlamayı, gizli bilgilerin üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanılmasına sunmamayı kabul ve taahhüt ederler. ALICI bu madde kapsamında özellikle hizmet kullanımına ilişkin özel ve gizli kullanıcı adını, şifresini ve/veya sair referans kodu vb. ayırt edici bilgilerini diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını, devredemeyeceğini,  herhangi bir nedenle deşifre olduğundan şüphe ederse SAĞLAYICI’yı bilgilendireceğini, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağı kabul ve beyan eder.

7.5. Sorumlulukların Sınırı

SAĞLAYICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, SAĞLAYICI’nın inisiyatifine bağlı olarak hizmetlerin yeniden yerine getirilmesi veya hizmetler için ALICI tarafından ödenmiş hizmet bedelinin iadesi ile sınırlı olacaktır.

7.6. Mücbir Sebepler

SAĞLAYICI’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar yahut İnternet bağlantısı, hızı , telekomünikasyon altyapısından kaynaklanabilecek her türlü yavaşlama, kesilme, kopma gibi, SAĞLAYICI’nın kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerden dolayı yükümlüklerini kısmen veya tamamen ifa edememesi halinde sözleşmede öngörülen süreler ifayı engelleyen koşullar ortadan kalkıncaya kadar uzatılmış sayılır. Bu madde çerçevesindeki hallerde otuz (30) günü aşan süre sonunda ALICI sözleşmeyi tek yanlı olarak fesih edebilir. ALICI sözleşmenin feshi halinde uğrayacağı zararları SAĞLAYICI’dan talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

7.7. Fesih

Satın alınan hizmet paketlerinin süresi dolduğunda sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Satın alınan hizmet paketlerinin süresi dolmadan önce işbu Sözleşme’nin feshedilmek istenmesi halinde, ilgili hizmetin kullanılmaya başlanmış olduğu hallerde, kalan döneme ilişkin herhangi bir bedel iadesi söz konusu olmayacaktır. Ancak madde 5.4. hükmü durumun ilgili hükümdeki şartlara uygun olması halinde uygulanacaktır.

7.8. Bölünebilirlik

Bu Sözleşme’nin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

7.9. Feragat Etmeme

SAĞLAYICI’nın bu sözleşmeden doğan bir hakkını, yetkisini veya hukuki yolu kullanmaması ya da geç kullanması söz konusu hakkından, yetkisinden veya hukuki yoldan feragat ettiği anlamına gelmez. Bir hak, yetki veya hukuki yolun tek başına veya kısmen kullanılması söz konusu hak, yetki veya hukuki yolun devamının daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak yetki veya hukuki yolların kullanılmasını engellemez.

7.10. Tebligatlar

İşbu Sözleşmenin adres değişikliği de dâhil olmak üzere yürütülmesi için her türlü tebligat tarafların 1. (birinci) maddede yazılı adreslerine yapılacaktır. Bu adreste vuku bulacak değişiklikler karşı tarafa 7 (yedi) gün içinde iadeli taahhütlü mektup veya Noter marifetiyle bildirilmedikçe 1. (birinci) maddede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar hukuken geçerli tebligatların sonucunu doğuracaktır. SAĞLAYICI’nın servisi sağladığı güncel internet sitesinden yapmış olduğu adres değişikliği bildirimi de yasal tebligat adresi değişikliği bildirimi olarak kabul edilecektir.

7.11. Devir ve Temlik Yasağı

ALICI, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi özel ya da tüzel kişiye kısmen veya tamamen devir ve/veya temlik edemez. SAĞLAYICI’nın taşeron/alt taşeron hizmetlerinden yararlanması hali bu maddenin istisnasını teşkil eder.

6.12. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İlgili Tüketici Hakem Heyetleri ile SAĞLAYICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.13. Sözleşme Teslimi

İşbu Sözleşme’nin basılı kağıtta imzalı bir örneğinin ALICI tarafından SAĞLAYICI’ya faks yahut posta yolu ile ulaştırılması ALICI sorumluluğundadır.

 

ALICI SAĞLAYICI
YAYLACIK ECZANESİ
ECZ.AYSEL ÖZEKİN
16049897778
Farmakom Eczane Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.